Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009


Star(t)ing PointΑστρική ύλη. 
Το σημείο εκκίνησής μας
και το υλικό κατασκευής μας. Έτσι
εξηγούνται το δέος και η νοσταλγία που 
νιώθουμε στη θέα του νυκτερινού 
ουρανού: ψάχνουμε ανάμεσα 
στ' άστρα το δρόμο
του γυρισμού.