Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

εγώανάμεσαεσύεγώσυστάσειςεσύ
εγώπεριστάσειςεσύ
εγώπαραστάσειςεσύ
εγώκαταστάσειςεσύ
εγώυποστάσειςεσύ
εγώεκστάσειςεσύ
εγώαντιστάσειςεσύ
εγώδιαστάσειςεσύ
εγώαποστάσειςεσύ

εγώκενόεσύ;

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010


a sea of blindness

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Δε μένω...
στο πριν, στο μετά, 
στο παντού, στο πουθενά,
σε σχέσεις, υποσχέσεις, 
προσωπικές αντιπαραθέσεις, 
σε όνειρα δικά μας, 
των άλλων, των μεγάλων, 
σε πρόσωπα χαμόγελα, 
σε λύπες λεωφόρους, 
χωρίς όρια και όρους
πέρα μακριά,
και όλα αυτά...

Τώρα που φεύγεις...photo by flickr

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

T_I_M_E

Η μεγαλύτερη 
α   π   ό   σ   τ   α   σ   η 
είναι ο 
χ
ρ
ό
ν
ο
  ς. 


photo by flickr