Σάββατο, 15 Αυγούστου 2009


WHY(?)RES"You got wires, going in
You got wires, coming out of your skin
You got tears, making tracks
I got tears, that are scared of the facts"


1 σχόλιο: